Akademia handlu

Czym jest handel na giełdzie?

Forex (Forex, FX, czyli rynek walutowy) to największy płynny rynek finansowy na świecie do sprzedaży i kupna walut obcych. Pracy Forex nie należy mylić z kupowaniem i sprzedawaniem fizycznej waluty (na przykład podczas podróży za granicę). Praca na rynku Forex polega na wykorzystywaniu zmian kursów walut względem siebie. Innymi słowy, pracując na rynku Forex, przedsiębiorcy spekulują na temat wartości walut. Najprostszym przykładem jest stosunek euro do dolara. W tym przypadku euro pełni rolę waluty bazowej, a więc najpierw zostanie zapisane w oznaczeniu pary walutowej, a dopiero potem zostanie zapisana waluta kwotowana, w naszym przypadku dolar. Powiedzmy, że kupujemy euro, sprzedając dolara. Jeśli z powodu wahań na rynku cena euro wzrośnie, pozwoli nam to skorzystać na jego sprzedaży. Jednocześnie cena waluty na rynku Forex zależy bezpośrednio od popytu na nią.

Czym są pary walutowe?

Jak już wspomniano, na rynku walutowym handluje się przy użyciu tak zwanych „par walutowych”. Przyjrzyjmy się tej koncepcji bardziej szczegółowo. Para walutowa to stosunek cen dwóch walut wchodzących w skład danej pary na rynku walutowym. Para walutowa obejmuje walutę bazową i kwotowaną. Waluta bazowa to ta waluta, której cena jest zawsze mierzona w jednostkach waluty kwotowanej, a waluta kwotowana jest zatem walutą, w której wyrażona jest cena jednej jednostki waluty bazowej. Jeśli wrócimy do przykładu euro i dolara, ich para walutowa będzie wyświetlana jako EUR/USD.

Czynniki, od których zależy kurs walutowy na rynku

Wahania kursu walutowego na rynku Forex zależą od wielu czynników, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. Obejmuje to znaną wszystkim inflację, bilans płatniczy kraju, stopę procentową banku, podaż i popyt na walutę obcą, a także zmiany polityczne w kraju, takie jak zmiana rządu, decyzje władz wykonawczych itd. Pewien wpływ na koniunkturę na rynku mają też informacje publikowane przez media

Główne cechy rynku Forex

Pierwszą i główną cechą charakterystyczną rynku jest zdecentralizowany system urządzeń. Rynek Forex nie ma głównej stałej platformy transakcyjnej. Handel za pośrednictwem sieci komputerowych odbywa się na całym świecie 24 godziny na dobę. Stąd następująca cecha działania tego rynku walutowego: Forex działa przez całą dobę, pięć dni w tygodniu. A czas jego pracy podzielony jest na pewne sesje. Zasadniczo są cztery z nich zgodnie z charakterystyką geograficzną położenia krajów. Na rynku Forex reprezentowane są zarówno banki centralne wraz z dużymi bankami, jak i mniejsze, średniej wielkości banki. Rynek ma również wysoką płynność ze względu na duże wolumeny obrotu. Dostęp do handlu na rynku Forex jest bardzo łatwy, również dzięki „dźwigni”.

Klasyfikacja rynków Forex

Istnieje kilka klasyfikacji rynków Forex. Zasadniczo klasyfikuje się je w zależności od czasu trwania transakcji: Rynek spot (rynek kasowy) — kupno i sprzedaż waluty odbywa się po wartości rynkowej, zwanej również „kursem kasowym”; Rynek forward; Rynek futures. Ostatnie dwa rodzaje rynków działają w walucie, dla której podane są jasno określone wymagania, w tym stały koszt na jednostkę waluty. W zależności od charakteru transakcje realizowane na rynku dzielą się na: Operacje konwersji (5%) Spekulacje (95%) Jak już wspomniano, większość z nich zajmują operacje spekulacyjne.

Korzyści z handlu na rynku Forex

Wymieńmy główne zalety rynku Forex:

1. Całodobowa praca — Forex pozwala na zawieranie transakcji o każdej porze dnia, co jest bardzo przydatne. Rozszerza to możliwości kupna i sprzedaży waluty.

2. Forex to najpopularniejszy rynek walutowy. Fakt ten gwarantuje wysoką płynność rynku.

3. Forex zapewnia szerokie możliwości handlowe dzięki wykorzystaniu „dźwigni”. „Dźwignia” — mechanizm, który pozwala traderowi na wykorzystanie środków przekraczających jego własny depozyt. Jednocześnie zagrożone są tylko depozyty osobiste.

4. Na rynek walutowy można wejść nawet z niewielkim i nieznacznym kapitałem początkowym. Mówimy o 1 dolarze na koncie, wystarczającym na rozpoczęcie handlu. Ale taki trader może napotkać pewne problemy podczas otwierania transakcji, nawet przy użyciu dźwigni.

5. Wysoki poziom dochodów — ta zaleta jest jedną z głównych zalet rynku Forex. Wysoki poziom wahań cen umożliwia zarobienie dobrych pieniędzy, ale należy rozumieć, że takie transakcje wiążą się również z dużym ryzykiem.

6. Zaawansowany system inwestycyjny.Traderzy rynkowi mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości inwestowania swojego kapitału dzięki rozwiniętemu i wydajnemu systemowi.

7. Wysoka ochrona. Forex podlega ścisłym regulacjom mającym na celu ochronę transakcji traderów. Rynek zapewnia gwarancje bezpieczeństwa, a specjalne organy monitorują ich realizację. W przypadku, gdy firma nie była w stanie zapobiec błędowi, bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie strat.

Forex Trading Basics

Podstawy handlu na rynku Forex

Pozycje krótkie i długie.

Krótka pozycja to transakcja, która przynosi zysk, gdy kurs walutowy spada. Nazywa się ją „krótką” ze względu na fakt, że w tej transakcji zysk przynosi spadek ceny waluty, który następuje znacznie szybciej, w przeciwieństwie do wzrostu. Takie transakcje są często określane jako „krótkie transakcje”.

Długie pozycje to długa transakcja. Przy takich akcjach oczekiwany jest zysk z aprecjacji kursu walutowego. Transakcja polega na zakupie waluty w oczekiwaniu na wzrost ceny, a następnie jej sprzedaży za wyższą cenę. Transakcje te są obarczone mniejszym ryzykiem w porównaniu z pozycjami krótkimi.

Margines

Margin to środki, które są przekazywane brokerowi w celu zapewnienia zabezpieczenia ubezpieczeniowego w momencie pożyczki. Jest głównym elementem mechanizmu dźwigni. Zaciągając kredyt, jesteś zobowiązany do zachowania marży, o której często decyduje oprocentowanie kredytu. W przypadku korzystania z dźwigni, procent pożyczki może wynosić 1%.

Lot

Lot to ilość waluty, która jest reprezentowana na jednej pozycji podczas handlu. Partia ma różne objętości. Są to: lot (100 000 jednostek\1 lot), mini lot (10 000 jednostek\0,1 lot), mikro lot (1000 jednostek\0,01 lot) itp.

Strategia handlowa.

Strategia handlowa to model handlowy przemyślany przez tradera.

Wskazuje punkty wejścia i wyjścia do zakupu. Istnieją różne strategie handlowe:

Day-trading

Day-trending to strategia oparta na kupnie i sprzedaży gotówki, aktywów, akcji, w której ten instrument finansowy jest kupowany i sprzedawany tego samego dnia. Posiadanie cennych aktywów może trwać od kilku sekund do kilku godzin. Podczas handlu z tą strategią wymagane jest stałe monitorowanie wahań cen. W końcu istotą daytradingu jest dobrze dobrany moment na kupno i sprzedaż.

Dlatego strategia takiego rodzaju nie jest odpowiedna dla tych, którzy nie mogą całkowicie poświęcić się rynkowi walutowemu.
Następujące rodzaje day-tradingu to: Scalping jest jedną ze strategii operacji spekulacyjnych, której cechami są:
— szybkie transakcje — w realiach współczesnego świata trwają czasem ułamki sekund;
— zakończenie transakcji z otrzymaniem pierwszego zysku.
Celem takich transakcji jest zwykle osiągnięcie zysku na niewielkich wahaniach cen. Taka strategia z reguły obejmuje wiele małych transakcji, które są przeprowadzane przez cały dzień. Taka strategia może być bardzo opłacalna, jeśli sytuacja jest dobrze dobrana, ale jest też obarczona dużym ryzykiem, ponieważ w takich transakcjach, które wymagają szybkiego i przemyślanego zachowania, opóźnienie lub nieuwaga może przynieść ogromne straty.

Trend trading

Przy tego rodzaju strategii trader stara się czerpać zyski z ruchów trendu na rynku, prawidłowo ważąc ryzyko. Mówiąc najprościej, postępując zgodnie z tą strategią, możesz śledzić regularność wzrostu i spadku cen walut. Najczęściej taka okoliczność związana jest z czynnikiem ludzkim i niezmienną naturą ludzką, która popycha ludzi do pewnych działań z powodu chęci zysku lub przeciwnie, strachu przed utratą zysku. Celem tradera handlującego zgodnie z taką strategią jest identyfikacja trendów w odpowiednim czasie i zarabianie na nich. Ale to wymaga doświadczenia w handlu.
Ponadto, aby zidentyfikować trend, można użyć pewnych wskaźników, które pozwalają śledzić wzór zmian cen. Wyróżnia się następujące wskaźniki: «Średnia krocząca» (linia, która odzwierciedla historię wahań cen w pewnym okresie czasu), średni wskaźnik kierunku (odzwierciedla siłę trendu) i względny wskaźnik siły (odzwierciedla tempo zmiana kierunku cen). Zostaną one omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Trading na wiadomościach

Wiele wiadomości ze świata polityki, geopolityki, polityki finansowej państw znajduje odzwierciedlenie na rynku walutowym. Istotą handlu wiadomościami jest to, że trader znajduje odpowiednie wiadomości, które spowodują zmiany na rynku walutowym i dostosowując się do przewidywanych wahań, zawiera transakcję. Podobnie jak wszystkie inne strategie, ten rodzaj handlu jest bardzo ryzykowny, ale w najlepszych okolicznościach dochód z takiego handlu może być ogromny. Strategia ta odzwierciedla wpływ wiadomości ze świata na ceny walut, a celem traderów jest zarabianie na tym. Zwykle udany trading zaczyna się od momentu, w którym ma miejsce wpływ takiego czy innego wydarzenia na wymianę walut, a kończy się wraz z pierwszymi oznakami odwrotnego ruchu.

Trading pozycyjny

Ten typ tradingu to handel, w którym że transakcja pozostaje otwarta przez długi czas ze względu na działania traderów. Okres ten może trwać kilka miesięcy, a czasem nawet lat. Wszystko to ma na celu wykorzystanie trendu pośredniego. Traderzy polegają na czynnikach makroekonomicznych, aby zidentyfikować takie trendy. Chociaż ruch cen nie odgrywa tak znaczącej roli dla traderów pozycyjnych, nadal muszą planować wejście i wyjście z rynku, a także pracować nad strategią, która pozwoliłaby im zarządzać ryzykiem.

Range trading

Range trading to strategia handlowa na rynku Forex, która obejmuje poszukiwanie stref wykupienia i wyprzedania. W takim przypadku, gdy cena osiągnie określoną strefę, trader sprzedaje lub kupuje walutę. Ta strategia jest szczególnie skuteczna podczas kierunkowych ruchów rynkowych.

Odwrócenie handlu

W przeciwieństwie do początkujących, dla których trend trading jest najlepszą opcją, doświadczeni traderzy mogą czerpać zyski z odwrócenia cen.

Rynek Forex charakteryzuje się stosowaniem odwróconych strategii handlowych.

Przykładem jest strategia odwrócenia Price Action, która jest systemem dwóch elementów. Zasada działania tego systemu opiera się na połączeniu formacji świecowych poziomów wsparcia i oporu, na których są tworzone.

Najpopularniejsze wzory odwrócenia to Pin Bar i Outside Bar.
Punkty kontrolne:

Punkty zakotwiczenia (punkty Pivot) lub punkty obrotu pozwalają określić kluczowe poziomy, na które może reagować cena. Jednocześnie wskaźnik wyświetla potencjalne poziomy wsparcia lub oporu. Cena, po której znajduje się punkt obrotu, wyliczana jest na podstawie danych z poprzednich okresów.

Breakout trading

Chodzi o wybicie ceny określonego poziomu wsparcia lub oporu ze wzrostem wolumenu

Ten rodzaj handlu jest używany przez traderów w celu otwarcia pozycji w początkowej fazie trendu. Taka strategia może być punktem wyjścia dla większych ruchów cenowych, zwiększającej się zmienności, a jeśli zostanie wykonana prawidłowo, niesie za sobą uzasadnione ryzyko.
W tej formie handlu trader wchodzi w pozycję długą po tym, jak cena przekroczy poziom oporu lub wchodzi w pozycję krótką, jeśli cena spadnie poniżej poziomu wsparcia.

Jak tylko cena przekroczy granice, zmienność wzrasta i cena zwykle porusza się w kierunku wybicia, co w większości przypadków jest początkiem trendów cenowych.

Wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki techniczne walut są integralną częścią analizy technicznej. Odgrywają ważną rolę w pomaganiu traderowi w określaniu ruchu na rynku.

Wskaźniki te obejmują:

Oscylator Forex

Nazwa oscylatora pochodzi od łacińskiego słowa oscillo — «huśtawka». W analizie technicznej jest to matematyczne wyrażenie tempa ruchu ceny w czasie. Ten wskaźnik działa w zakresie od 0 do 100.
Podstawowe pojęcia, które należy znać podczas pracy z oscylatorami, to stan „wykupu” i „wyprzedania” rynku. Rynek jest uważany za wykupiony, jeśli cena zajmuje górną pozycję, a jej dalszy wzrost jest prawie niemożliwy. Z drugiej strony rynek wyprzedany zajmuje najniższą pozycję cenową.

Średnia krocząca

Średnia krocząca to najstarsza metoda analizy. Opiera się na zastosowaniu średniej ceny w określonym czasie. W przypadkach, gdy cena przekracza poziom średniej ruchomej, oczekiwania inwestorów są wyższe, a rynek odpowiednio wykazuje tendencję wzrostową. Jeśli cena jest niższa, to oczekiwania również są niedoszacowane.
Wyróżnia się następującą klasyfikację średniej ruchomej:
1. SMA (prosta średnia krocząca) — ten formularz wyświetla średni arytmetyczny poziom cen z określonego okresu;
2. EMA — średnia ruchoma z wygładzaniem wykładniczym;
3. VMA czyli średnia krocząca zależna od wolumenu, która charakteryzuje się uwzględnianiem nie tylko wartości wskaźników, ale także ich wagi.
Dość często średnia ruchoma ceny jest określana przez porównanie jej dynamiki i zachowania ceny. Oznacza to, że jeśli cena przekracza poziom średniej ruchomej, jest to korzystna sytuacja do kupna, ale jeśli jest niższa, to sygnał do sprzedaży

Indeks siły względnej.

Wskaźnik siły względnej (RSI) to oscylator, który podąża za ceną. Jego wartości wahają się od 0 do 100. Ten wskaźnik techniczny został opracowany przez W. Wildera, który uważał, że najbardziej optymalną wartością dla oscylatora jest RSI = 14.

RSI mierzy poziom bieżącej ceny w stosunku do poprzednich poziomów.
Poziom wyprzedania, który jest sygnałem do kupna, dla RSI wynosi 30, a poziom wykupienia 70.

MACD.

MACD (Moving Average Convergence / Divergence) to wskaźnik trendu pokazujący związek między dwiema średnimi ruchomymi cen. Wskaźnik ten został opracowany przez D. Appela w latach 70. XX wieku i jest uważany za jeden z najlepszych wskaźników określających kierunek trendu. Zmienia się w kierunku zera. Jeżeli wskaźnik znajduje się powyżej poziomu zera, to trend jest wzrostowy, co przyczynia się do jego zakupu i odwrotnie: poziom poniżej zera wskazuje na potrzebę sprzedaży.

Metody analizy rynku Forex

Kantor Forex jest bardzo nieprzewidywalną instytucją finansową, w związku z czym szczególne znaczenie mają metody analizy tego rynku, mające na celu przewidywanie zmian cen w przyszłości. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z obecnie istniejących metod analizy:

Analiza fundamentalna — metoda ta stawia sobie za główne zadanie analizę aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej w krajach, których waluta jest dostarczana na rynku. Analiza fundamentalna przewiduje, jak pewne zmiany w polityce i ekonomii wpłyną na kurs walutowy. Należy zauważyć, że korzystając z tej metody, traderzy biorą pod uwagę nie tylko wskaźniki makroekonomiczne, ale także mikroekonomiczne, a także niektóre dane geopolityczne.

Analiza techniczna — jako główną metodę prognozowania stosuje się modele graficzne, które zawierają wszystkie dane o aktualnej sytuacji rynkowej. A ponieważ rynek ma „pamięć”, dostępne dane można wykorzystać do przewidywania, jakich zmian cen oczekuje się w przyszłości.

Analiza nastrojów — główną rolę w tej formie odgrywa uwzględnienie i przeanalizowanie istniejących nastrojów rynkowych, od których bezpośrednio zależą przyszłe zmiany popytu na daną walutę.